PRACOWNIA POSIADA WSZELKIE NIEZBĘDNE UPRAWNIENIA DO

PROWADZENIA BADAŃ – WYDAWANE ORZECZENIA HONOROWANE SĄ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU:


  • Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Pracownię Psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem 53/2012

  • Wpis do Rejestru Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń pod numerem 148/2016

  • Zgłoszenie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy

 
Psycholog, absolwentka psychologii transportu w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Poznaniu. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji naukowych z zakresu psychologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w orzecznictwie psychologicznym. Uprawniona do badań z zakresu psychologii transportu (Nr C-102 w ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego) oraz osób ubiegających się o pozwolenie na broń (Nr 148/2016 w rejestrze Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy)

Badania prowadzone są przy wykorzystaniu specjalistycznej, nowoczesnej aparatury diagnostycznej, zapewniającej komfort Klientowi. Stosowane testy psychologiczne mają licencję Polskiego Towarzystwa Psychologicznego