W NASZEJ PRACOWNI WYKONUJE SIĘ WSZYSTKIE DOSTĘPNE NA RYNKU BADANIA PSYCHOLOGICZNE

 

Badania kierowców i kandydatów na kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy oraz kierowców wykonujących przewóz osób lub towarów

 

 • kierowców taksówek osobowych i bagażowych
 • kierowców autobusów, busów
 • badania kierowców po szkoleniu okresowym, do świadectwa kwalifikacji

 

Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych

 

 • kandydatów do ochotniczej straży pożarnej
 • kierowców m.in.: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Technicznego, Gazowego, Energetycznego

 

Badania kierowców skierowanych przez wydział komunikacji

 

 • za przekroczenie limitu punktów karnych
 • za jazdę pod wpływem alkoholu lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 • sprawców wypadków drogowych, w których są zabici lub ranni

 

Badania kierowców pojazdów służbowych (kat. B )

 

 • przedstawiciele handlowi
 • przedstawiciele medyczni
 • pracowni firm, urzędów, którzy prowadzą pojazd w celach służbowych

 

Badania osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni

 

 • do celów łowieckich (myśliwi)
 • do celów sportowych (broń palna i pneumatyczna
 • do ochrony osobistej, osób i mienia – (broń gazowa i bojowa)
 • do rekonstrukcji historycznych
 • do celów kolekcjonerskich

 

Badania operatorów maszyn i urządzeń

 

 • suwnic, koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, spycharek, równiarek, walców drogowych, żurawi samojezdnych, przenośnych i wieżowych oraz innych maszyn wszystkich typów wózków widłowych

 

Pozostałe badania

 

 • pracownicy ochrony fizycznej
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osoby rozprowadzające oraz przechowujące w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
 • inspektorów transportu drogowego
 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora
 • kuratorów sądowych
 • detektywów
 • strażników gminnych/miejskich
 • instruktorów nauki jazdy, kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów

 

MOŻLIWE FORMY PŁATNOŚCI:
 • gotówka
 • przelew (dla firm, z którymi podpisana jest umowa)