Egzamin kontrolny

Egzamin kontrolny

EGZAMIN KONTROLNY DLA KIEROWCY, KTÓRY PRZEKROCZYŁ 24 PUNKTY KARNE W sytuacji, gdy kierowca, który ma prawo jazdy powyżej 1 roku, przekroczy limit 24 punktów karnych, policja wnioskuje o kontrolne sprawdzenie jego kwalifikacji w ramach posiadanych uprawnień oraz o obowiązkowe poddanie się badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu. Wydział komunikacji wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa…