NASZA DRUGA PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA JUŻ OTWARTA !!!

NASZA DRUGA PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA JUŻ OTWARTA !!!

Miło mi poinformować o otwarciu naszej drugiej Pracowni Psychologicznej zlokalizowanej przy ul. Powstańców Warszawy 5  w Bydgoszczy, w kompleksie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ. Badania psychologiczne kierowców i operatorów prowadzone są w gabinetach oznaczonych numerem 0/62, na poziomie -1, w budynku Wojskowego Centrum Medycyny Pracy (wejście przy Aptece). W naszej nowej pracowni…

Egzamin kontrolny

Egzamin kontrolny

EGZAMIN KONTROLNY DLA KIEROWCY, KTÓRY PRZEKROCZYŁ 24 PUNKTY KARNE W sytuacji, gdy kierowca, który ma prawo jazdy powyżej 1 roku, przekroczy limit 24 punktów karnych, policja wnioskuje o kontrolne sprawdzenie jego kwalifikacji w ramach posiadanych uprawnień oraz o obowiązkowe poddanie się badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu. Wydział komunikacji wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa…