PRACOWNIA OFERUJE WSZYSTKIE TYPY
BADAŃ I PSYCHOTESTÓW

 • Oferta badań dla kierowców
 • Badania dla kandydatów na prawo jazdy.
 • Badania dla kierowców zawodowych, kurierów, dostawców.
 • Badania psychologiczne w związku z przekroczeniem limitu punktów karnych.
 • Badania psychologiczne kierowców do odzyskania prawa jazdy: skierowanych za spowodowanie wypadku drogowego.
 • Badania psychologiczne kierowców do odzyskania prawa jazdy skierowanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz po spożyciu alkoholu lub innych środków.
 • Psychotesty dla kandydatów starających się o uprawnienia kat.: C1, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
 • Testy dla osób chcących przedłużyć uprawnienia kat.: C1, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
 • Psychotesty dla kierowców TAXI, BOLT, Uber, Free Now
 • Testy psychologiczne dla kierowców autobusów, busów.
 • Badania psychologiczne kierowców do PKK i PKZ.
 • Psychotesty dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów.
 • Badania dla motorniczych.
 • Psychotesty dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów.
 • Testy kierowców pojazdów uprzywilejowanych m.in.: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Technicznego, Gazowego, Energetycznego.
 • Badania kierowców pojazdów służbowych kat. B.
 • Badania kierowców do 3,5 t w transporcie międzynarodowym.
 • Psychotesty kierowców rajdowych (badania do licencji sportu samochodowego PZM).
 • Oferta badań dla medycyny pracy (sprawność psychoruchowa)
 • Operatorów maszyn i urządzeń operatorów suwnic, koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, spycharek, równiarek, walców drogowych, dźwigów, żurawi samojezdnych, przenośnych i wieżowych oraz innych maszyn wszystkich typów wózków widłowych, wózków jezdniowych.
 • Badanie sprawności psychoruchowej.
 • Badania kierowców pojazdów służbowych kat. B.
 • Badania psychologiczne dla pracowników, którzy prowadzą pojazd w celach służbowych (przedstawicieli handlowych, medycznych, urzędników państwowych).
 • Badanie w ciemni, widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.
 • Testy dla osób pracujących na stanowiskach decyzyjnych.
 • Broń, amunicja i obrót materiałami wybuchowymi
 • Testy psychologiczne na broń do celów łowieckich (myśliwi).
 • Psychotesty dla broni do celów sportowych (broń palna i pneumatyczna).
 • Badania psychologiczne na broń do ochrony osobistej, osób i mienia (broń gazowa i bojowa).
 • Badania do pozwoleń na broń do celów kolekcjonerskich i rekonstrukcji historycznych.
 • Psychotechnika osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (badania do uzyskania koncesji).
 • Badania psychologiczne osób do pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 • Badania strażników miejskich (gminnych).
 • Oferta badań dla sądownictwa
 • Badania psychologiczne dla kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora.
 • Badania psychologiczne dla kandydatów na kuratorów sądowych.
 • Badania psychologiczne kandydatów na komornika.
 • Pracownicy ochrony i detektywi
 • Badania na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej (badania do licencji i do przedłużenia licencji).
 • Badania dla detektywów (do uzyskania licencji detektywa i przedłużenia licencji).