Egzamin kontrolny

EGZAMIN KONTROLNY DLA KIEROWCY, KTÓRY PRZEKROCZYŁ 24 PUNKTY KARNE

W sytuacji, gdy kierowca, który ma prawo jazdy powyżej 1 roku, przekroczy limit 24 punktów karnych, policja wnioskuje o kontrolne sprawdzenie jego kwalifikacji w ramach posiadanych uprawnień oraz o obowiązkowe poddanie się badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu.

Wydział komunikacji wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy i skierowaniu kierowcy na egzamin kontrolny. Informuje również kierowcę o obowiązku poddania się badaniu psychologicznemu u psychologa transportu. Na badanie psychologiczne możesz zapisać się: TUTAJ.

JAK I GDZIE ZAPISAĆ SIĘ NA EGZAMIN KONTROLNY?
Aby odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowca powinien złożyć do urzędu wniosek o wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) wraz z dołączonym orzeczeniem psychologicznym stwierdzającym brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
Po wygenerowaniu PKK należy zapisać się na egzamin kontrolny (część teoretyczną- testową, a później praktyczną- plac i jazda po mieście) w wybranym ośrodku ruchu drogowego.
Przed wybraniem się na egzamin rekomenduję wybrać się do szkoły jazdy, aby przypomnieć sobie przepisy ruchu drogowego oraz wspólnie z instruktorem przećwiczyć umiejętności kierowania pojazdem.

ZAPISY NA EGZAMIN KONTROLNY
Na egzamin kontrolny można zapisać się na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4. Link znajdziesz TUTAJ
W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu kontrolnego, kierowca składa wniosek o zwrot zatrzymanego elektronicznie prawa jazdy oraz wnosi opłatę ewidencyjną w wysokości 50 groszy.

WZÓR WNIOSKU:
Znajdziesz i pobierzesz TUTAJ.
W przypadku negatywnego wyniku urząd wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi danej kategorii.


GDZIE MIESZKAŃCY BYDGOSZCZY ZAŁATWIĄ SPRAWĘ?
Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pokój nr 110 (tel. 52 58-59-255), pokój nr 111 (tel. 52 58-58-232, 52 58-58-628).

UMÓW WIZYTĘ W URZĘDZIE
Wizytę możesz zarezerwować bezpośrednio na stronie urzędu. Link znajdziesz TUTAJ.INFORMACJE DODATKOWE
Właściwym urzędem dla mieszkańców POWIATU BYDGOSKIEGO jest Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 , dla mieszkańców innych powiatów – właściwe Starostwo Powiatowe.

Tekst ten został również opublikowany na moim profilu na Facebooku, gdzie można zostawiać pytania i komentarze.

Źródło: https://um.bydgoszcz.pl/