badania kierowców rajdowych

Testy psychologiczne do licencji sportu samochodowego PZM

Licencja sportu samochodowego PZM

Zgodnie z Regulaminem Licencji Sportu Samochodowego opublikowanym na stronie Polskiego Związku Motorowego (PZM Polska), który znajduje się TUTAJ, każdy posiadacz licencji sportu samochodowego ma obowiązek rejestracji w serwisie Inside PZM, w którym należy zamieścić aktualne dane osobowe, oraz obustronne skany dokumentów, m.in. aktualne orzeczenie psychologiczne.

Zgodnie z obowiązującymi standardami przeprowadzania testów psychotechnicznych celem uzyskania lub wznowienia licencji sportu samochodowego PZM badanie przeprowadza uprawniony psycholog transportu.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA KANDYDATÓW/POSIADACZY LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO OBEJMUJĄ:

1) wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej,

2) badania narzędziami diagnostycznymi,

3) ocenę i opis osoby badanej pod względem:

a) sprawności intelektualnej i procesów poznawczych,

b) osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,

c) sprawności psychomotorycznej.

Po przeprowadzonym badaniu psycholog wydaje orzeczenie na druku, którego WZÓR stanowi załącznik do regulaminu.

Termin ważności orzeczenia jest taki sam jak dla kierowców zawodowych

  • 5 lat- dla kierowcy, który nie ukończył 60-tego roku życia
  • 30 miesięcy- dla kierowcy, który ukończył 60 rok życia

Opłaty za badanie psychologiczne:

  • kandydat ubiegający się o licencje- 150,00 PLN
  • posiadacz, który wznawia licencję- 150, 00 PLN

Szczegółowe informacje o licencji sportu samochodowego a także aktualne przepisy i regulaminy obowiązujące w sporcie żużlowym znajdziesz TUTAJ.

Planujesz wystąpić o wydanie lub przedłużenie licencji? Nie masz jeszcze wykonanych testów psychologicznych? Nie czekaj i zapisz się już dziś do gabinetu przy ulicy ks. Schulza w Bydgoszczy.

ZAPRASZAMY DO  REJESTRACJI ONLINE

Źródło:

https://pzm.pl/regulaminy/licencje-sportu-samochodowego